David R Hawkins – Putere versus Forta

David R Hawkins - Putere versus Forta

Poate omul să se ridice deasupra condiţiei sale iniţiale? De ce nu? Tot ceea ce trebuie să facă este să-şi crească optimismul şi se va ridica fără efort la o stare superioară. Forţa nu poate realiza acest lucru; puterea nu numai că poate, dar o şi face frecvent.
Omul crede că trăieşte în virtutea forţelor pe care le poate controla, dar de fapt el este guvernat din surse nedezvăluite de o putere asupra căreia nu are nici un control. Deoarece puterea este lipsită de efort, ea se desfăşoară într-un fel nevăzut şi neaşteptat. Forţa este experimentată prin simţuri; puterea poate fi cunoscută numai prin conştientă interioară. Omul este imobilizat în condiţia sa prezentă de alinierea cu modelele energetice de atracţie enorm de puternice pe care le pune în mişcare în mod inconştient. Clipa de clipă, el este suspendat în această stare a evoluţiei, reţinut de energiile forţei, impulsionat de energiile puterii.
Individul este asemenea unei plute în marea conştiinţei – el nu ştie unde anume se află, de unde vine sau încotro se îndreaptă şi nu ştie nici de ce. Omul rătăceşte în nesfârşita sa ghicitoare, punând aceleaşi întrebări, secol de secol şi, în lipsa unui salt semnificativ al conştiinţei, va continua astfel. Un semn al unei expansiuni neaşteptate a contextului şi înţelegerii constă în experienţa interioară a uşurării, bucuriei şi veneraţiei. Toţi cei ce au privilegiul unor asemenea experienţe încearcă după aceea sentimentul că universul le-a acordat un dar de preţ. Informaţiile sunt acumulate greu, dar adevărul se dezvăluie fără efort. Să sperăm că prin lectura cărţii de faţă cititorul va putea înţelege şi pregăti apoi condiţiile unei asemenea revelaţii personale. Realizarea acestui lucru reprezintă aventura supremă.

extras din
David R Hawkins – Putere versus Forta
editat de Editura Cartea Daath
http://www.edituracarteadaath.ro/colectii.php?id=6

Posted on June 9, 2013, in Editura Cartea Daath and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: