David R. Hawkins – Transcenderea nivelurilor constiintei

David R. Hawkins - Transcenderea nivelurilor constiintei

Deja binecunoscuta hartă a nivelelor calibrate ale conştiinţei a fost prezentată în 1995 în Putere versus Forţă, fiind tradusă în toate limbile importante ale lumii. Aceasta a fost urmată de Ochiul Sinelui în 2001, Sinele: Realitate şi subiectivitate în 2003 şi Adevăr versus Falsitate, care a explorat nivelul de adevăr reflectat în societate.
Transcenderea Nivelelor Conştiinţei se întoarce la explorarea expresiilor şi limitărilor inerente ale eului, oferind totodată explicaţii detaliate cu privire la modul în care acestea pot fi depăşite.
Precum şi în cazul celorlalte cărţi ale doctorului Hawkins, nivelul de constiinţă al cititorului sporeşte prin simpla expunere la materialul acestei cărţi. Acest fapt deschide calea spre eliberarea de suferinţa proprie, dar şi a altora, ducând la împlinirea scopului lucrării: facilitarea procesului iluminării cititorului.
David R. Hawkins M.D., Ph.D. este recunoscut în toată lumea ca un învăţător important al Căii Iluminarii. Experienţa sa cuprinde mai bine de 50 de ani de practică psihiatrică. Este totodată un cercetător recunoscut în domeniul naturii conştiinţei şi prezintă conferinţe pe această temă în toată lumea.
Propria sa evoluţie spirituală e descrisă în lucrările anterioare, fiind redată pe scurt şi în lucrarea de faţă în capitolul „Despre Autor”.

Posted on June 9, 2013, in Editura Cartea Daath and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: