Bedri C. Cetin – Energia Universală

Bedri C. Cetin - Energia UniversalăÎn această carte veţi putea găsi răspunsuri detaliate şi sistematizate la întrebări, precum: „Ce este Energia Universală ?”, „Ce sunt chakrele ?”, „Cum lucrează tratamentul cu Energie Universală ?”, „Care este principala cauză a tuturor bolilor ?”, „Care este Adevărul fundamental despre corpul uman şi despre existenţa universală ?”, „Cum putem vindeca sau preveni bolile ?” şi multe altele. La sfârşitul cărţii veţi găsi şi o secţiune intitulată Bazele spiritualităţii, unde veţi citi (în concordanţă cu credinţa autorului), una dintre cele mai sistematizate cercetări, realizate vreodată în spiritualitate.
Aproape toate subiectele acestei cărţi sunt urmate de un comentariu ştiinţific, în care sunt prezentate cele mai recente descoperiri şi realizări ale ştiinţei, într-un mod care susţine, confirmă sau dovedeşte temeinicia subiectului ce urmează. Veţi observa că filozofia principală a textului a fost dezvoltată mână în mână cu ştiinţa. În momentul în care filozofia subiectului străbate curentul ştiinţific al învăţăturii, sunt prezentate interpretări posibil, ştiinţifice, în speranţa că în viitor ele vor fi dovedite de oamenii de ştiinţă. Toate cercetările ştiinţifice sunt prezentate astfel încât şi un cititor obişnuit, nu cu prea multe cunoştinţe ştiinţifice, să fie în stare să le înţeleagă.
Pentru a da o mai largă perspectivă subiectelor abordate, această carte a fost scrisă în mod interdisciplinar. Veţi găsi multe domenii ştiinţifice sau metaştiinţifice încorporate: medicina tradiţională, medicina alternativă, neuroştiinţa, anatomia, fiziologia, psihologia, filozofiile orientale, fizica cuantică şi astrofizica. Autorul consideră că aceste domenii necesită a fi luate în seamă în mod colectiv, pentru a descrie subiectele esenţiale conţinute de această carte. Concepte precum „Energia Universală sau „Adevărul despre existenţa noastră” nu pot fi limitate doar la unul sau două domenii ştiinţifice, fără a se face astfel o nedreptate.
Intenţia autorului este de a elucida faptul că Adevărul infinit este prin natura lui vast şi nemărginit şi în acest context, scrierea cărţii de faţă a constituit pentru sine, mai mult decât o provocare.
În textul ce urmează, veţi găsi prezente multe repetiţii, de fiecare dată în forma lor cea mai nouă. Autorul speră totuşi ca acestea să nu fie plictisitoare.
Astfel de repetiţii sunt necesare pentru a prezenta şi întări noile concepte ce ne sunt încă aşa de străine, şi la un moment sunt chiar contrarii gândirii noastre tradiţionale şi căii noastre vechi şi limitate de înţelegere a Adevărului. Cartea este plină de realităţi senzaţionale şi de informaţii noi, ce sporesc înţelepciunea, bucuria şi încântarea spirituală. Veţi învăţa că trupul nostru fizic nu reprezintă nimic, este doar un câmp energetic, ce vibrează individualizat, strâns şi constant cu Câmpul Universal, înconjurător. Veţi descoperi că acest Câmp Universal înconjurător hrăneşte continuu cu Energie Universală corpurile noastre, în timpul tratamentului cu Energie Universală. Veţi vedea că Energia Universală este energia esenţială în Univers, de natură subtilă, de cele mai multe ori invizibilă, din care sunt formate toate celelalte energii. Veţi înţelege că toată materia din jurul nostru nu reprezintă nimic, sunt numai diferite vibraţii ale unicului Câmp Universal şi orice separare este o iluzie. Veţi afla că totul în Univers este splendid conectat şi faptul că Tu cel adevărat nu eşti corpul, ci Sursa din care totul se manifestă. Vă vor surprinde cu siguranţă aceste detalii, alături de descoperirea multor noi nivele ale realităţii. Dorinţa autorului este ca cititorul să beneficieze de această carte din punct de vedere fizic, mental şi spiritual.

Posted on June 11, 2013, in Recomandari and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: